Antcor to Showcase Proteus Wi-Fi on CEVA-XC DSP Cores

Antcor to Showcase Proteus Wi-Fi on CEVA-XC DSP Cores